Bundy Green

We are the name behind the world’s leading refrigeration appliances

Bundy’de, bugünün çözümlerinin yarın için yeterince iyi olamayacağını biliyoruz. Tesis ve donanıma bağlı yatırımlarımız, inovasyon yoluyla sürekli ürün iyileştirmelerimiz; enerji verimliliği direktiflerine uyma ve enerji verimli ürünler yaratma sorumluluklarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu nedenle, enerji direktiflerinin ve sera gazı salınımlarının etkisine odaklanmak ve bu zorlukların üstesinden gelebilecek ürünler geliştirme amacıyla, özel bir ekip olan Bundy Green’i kurduk. Yaklaşık olarak şu anda 1,5 milyar ev tipi buzdolabı ve dondurucu çalışıyor ve bu sayı artmaya da devam ediyor. Ticari soğutucu adetleri, dünya çapında 90 milyon adetten oluşuyor.

Üç net hedef belirledik:

1. Soğutucu akışkanları daha iyi muhafaza ederek, atmosferdeki doğrudan florokarbon gaz salınımlarını azaltmadaki rolümüzü gerçekleştirmek.

2. Enerji maliyetlerimizi ve tüketimimizi azaltmaya ve iklim değişikliğine etkisi ihmal edilebilir olan veya hiç olmayan alternatif soğutucu akışkanlar geliştirmeye çalışmak.

3. Yeni direktiflerin ve mevzuatın taleplerini karşılamak, müşterilerimizi, onların tüketicilerini ve çevreyi desteklemek için tüm teknisyenlerimizin eğitimlerini ve ilgili sertifikalarının alınacağını taahhüt ediyoruz.

Bundy Green; değişen dünya çapındaki enerji verimliliği taleplerine olan yanıtımız ve 2030’a kadar yıllık enerji tüketimlerinin ortalama %4,4’ünden tasarruf etmek için önlemler alması gereken AB ülkelerine olan taahhüdümüzdür.

Altmış yılı aşkın Bundy bilgi birikimimizle, önümüzdeki altmış yıl ve ötesindeki zorluklara kendimizi adadık.

Head Office Contact

Bundy Refrigeration
Centrum House
38 Queen Street
Glasgow
Scotland
G1 3DX

Phone: +44 (0)141 548 8120

Contato da sede

Bundy Refrigeration
Centrum House
38 Queen Street
Glasgow
Scotland
G1 3DX

Phone: +44 (0)141 548 8120

Registered Office

GRANDHOLM PRODUCTION SERVICES LIMITED
CENTRUM HOUSE
38 QUEEN STREET
GLASGOW
SCOTLAND
G1 3DX
Company No. SC608828

Registered Office

GRANDHOLM PRODUCTION SERVICES LIMITED
CENTRUM HOUSE
38 QUEEN STREET
GLASGOW
SCOTLAND
G1 3DX
Company No. SC608828